Turbo Termen

Financieringsniveau Turbo

Een deel van de kosten voor de onderliggende waarde wordt gefinancierd door de bank het resterende gedeelte betaalt de belegger in de vorm van de waarde van de turbo. Bij een Turbo investeert u dus slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert de uitgever van de Turbo’s. Het gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Bij een Turbo Long betaalt u rente over het financieringsniveau en bij een Turbo Short ontvangt u over het algemeen rente. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Deze aanpassing gebeurt voor opening van de beurs. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Turbo kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen. Het financieringsniveau wijzigt ook wanneer de onderliggende waarde dividend uitkeert. Door de uitgever ontvangen dividenden worden in mindering gebracht op het financieringsniveau

Stoploss Turbo

Een gedeelte van de onderliggende waarde wordt dus gefinancierd door de bank. Het kan dus gebeuren dat de investering van de bank in gevaar komt. Voor die reden heeft de bank in de turbo een veiligheidsmaatregel ingebouwd. Dit heet de stop loss. Een stop loss order is een order om een belegging, in dit geval de turbo long, te verkopen wanneer de prijs van de onderliggende waarde is gedaald onder een bepaalde prijs. Er is nooit meer te verliezen dan wat voor de turbo betaald is. Wanneer de koers van bijvoorbeeld het aandeel flink lager opent dan het stop loss niveau van de speeder, turbo of sprinter, dan worden deze verliezen genomen door de bank. Hierdoor zal de belegger nooit te maken hebben met een restschuld.

Restwaarde Turbo

Is de verkoop van een turbo long gerealiseerd tegen een prijs boven het financieringsniveau dan keert de bank na enkele dagen het restant aan de belegger uit, dit is de restwaarde. Vice versa voor een turbo short. Zodra een Turbo de stoploss raakt, wordt de Turbo direct beëindigd en van de markt gehaald. De afwikkeling van de Turbo vindt plaats tegen de koers op dat moment. Stel de koers ligt onder het financieringsniveau, dan is de restwaarde van je Turbo €0,00. Ligt de afwikkelingskoers boven het financieringsniveau, dan is de restwaarde van de Turbo groter dan €0,00. Normaliter wordt de beëindigde turbo gewoon afgewikkeld rond het stoplossniveau, echter kan het dus zo zijn dat de onderliggende waarde door middel van een GAP ver onder/boven het stoploss niveau kan openen. In dat geval is de restwaarde van de Turbo €0,00.

Ratio Turbo

De ratio van een Turbo geeft aan hoeveel Turbo’s nodig zijn om eenmaal in de onderliggende waarde te beleggen. In het geval van een ratio van 5, houdt dit dus in dat je 5 Turbo’s aan moet schaffen om 1 x in de onderliggende waarde te kunnen beleggen. De uitgevende partij gebruikt vaak een ratio voor de turbo’s als het gaat om aandelen met een erg hoge koers.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *