Backwardation en contango

Bij het beleggen in grondstoffen is de mogelijkheid dat deze producten daadwerkelijk fysiek geleverd worden. Immers, wie op de expiratiedatum een future op een bepaalde onderliggende waarde heeft, moet deze ook voor deze prijs afnemen. Om een fysieke levering te voorkomen, wordt de positie voor het aflopen van het contract verkocht en van dat geldbedrag een eerstvolgende meest liquide future gekocht. Dit wordt het doorrollen van een future genoemd. Vaak zijn er prijsverschillen tussen de futures van verschillende looptijden. Dit heeft contango en backwardation.

Backwardation

Als een future lager noteert dan de spotprijs spreken we van backwardation. Er kunnen meerdere redenen zijn voor deze verschillen. Bij olie spelen bijvoorbeeld de zogenaamde cost of carry (rente-, opslag- en leveringskosten), eventuele overschotten of tekorten en marktverwachtingen een rol. Normaal gesproken zal het verschil tussen de spotprijs en de futureprijs steeds kleiner worden naarmate de future afloopt en uiteindelijk zal het verschil nagenoeg verdwijnen.

Voor Turbo’s Long heeft de backwardation situatie over het algemeen een positief effect, want stel dat de spotprijs niet verandert, dan zal de futureprijs steeds meer stijgen richting de spotprijs. Als Turbo Long bezitter profiteert u van deze stijging. Voor een Turbo Short heeft dit juist een negatief effect. Behalve de effecten van de futurecurve zijn prijsstijgingen of dalingen van de spotprijs en de gehele future curve van invloed op de waarde van Turbo’s en Certificaten. Bij Turbo’s worden na het doorrollen zowel het financieringsniveau als het stop loss-niveau aangepast.

Contango

Als een future hoger noteert dan de spotprijs spreken we van contango. Er kunnen meerdere redenen zijn voor deze verschillen. Bij olie spelen bijvoorbeeld de zogenaamde cost of carry (rente-, opslag- en leveringskosten), eventuele overschotten of tekorten en marktverwachtingen een rol. Normaal gesproken zal het verschil tussen de spotprijs en de futureprijs steeds kleiner worden naarmate de future afloopt en uiteindelijk zal het verschil nagenoeg verdwijnen.

De contango situatie heeft over het algemeen voor Turbo’s Long een negatief effect heeft, en bij een Turbo Short positief. In dit geval zal namelijk de onderliggende future dalen richting de spotprijs. Behalve de effecten van de futurecurve zijn prijsstijgingen of dalingen van de spotprijs en de gehele future curve van invloed op de waarde van Turbo’s. Bij Turbo’s worden na het doorrollen zowel het financieringsniveau als het stop loss-niveau aangepast.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *